Léčba psí láskou aneb Canisterapie

7.9.2016

 

Co je to canisterapie

Název canisterapie je složen ze slov „Canis – pes“ a „terapie – léčení“. Je však spoustu jiných výkladů. Mezi ty nejkrásnější určitě patří: „Canisterapie je léčba lidské duše psí láskou.“ (L. Gajdová).

Canisterapie se rozvinula převážně v 50. letech 20. století. V České republice pak po roce 1990. Sociologové si všimli, že péče o domácí zvířectvo zvýhodňuje životní styl a zdravotní stav venkovanů ve srovnání se stejně starými občany žijících ve městě.

Psychologové, psychiatři a neurofyziologové začali využívat tyto poznatky při léčbě nemocí ve stáří. Jako součást léčby zavedli do režimu dne cílevědomý a pravidelný kontakt se živými zvířaty.

Pro zajímavost, canisterapie je jednou ze složek zooterapie, která se provádí např. i s kočkami, králíky a jinými zvířaty.

Jak probíhá terapie

Terapie probíhá pod vedením canisterapeuta a ve spolupráci se zaměstnanci zařízení, kam canisterapeutické týmy docházejí. Canisterapie může být skupinová nebo individuální, záleží na domluvě a konkrétních potřebách klientů. Pro psa je terapie velmi náročná a vyčerpávající práce a to hlavně v případě, kdy pracuje s mentálně či tělesně postiženými dětmi.

Mnozí lidé si to možná představují jako „vypuštění“ psa do skupiny dětí nebo seniorů a po hodině, kdy je pes unaven, se vyzvedne a jde domů. To je však velký omyl.

Jak s dětmi a seniory, tak i se psem je třeba pracovat opatrně – nikdy nesmí být v zařízení až do úplného vyčerpání. Mohlo by to mít za následek nevhodné až protivné chování psa. Důležité je dodržovat základní pravidla, aby psi navštěvovali zařízení rádi a vyhledávali sami kontakt s dětmi a dospělými. Rádi si s nimi hráli a mazlili se.

Co musí umět canisterapeutický pes

Chtěli byste, aby se i z Vašeho miláčka stal canisterapeutický pes? Pak musí bez problémů zvládat následující dovednosti:

  1. Splnění povelů poslušnosti
  2. Aportování předmětů a jiné hry
  3. Trpělivost při dotyku klienta/pacienta
  4. Setrvání v pozici
  5. Upozornění člena rodiny nebo personálu na nestandardní chování jedince

Calibra a canisterapie

Jak funguje společnost, poskytující canisterapii? Například obecně prospěšná společnost Dobromysl se stará o děti, mladistvé i dospělé se zdravotním postižením z Berouna a širokého okolí. Lidem nabízí čtyři různé služby, denní stacionář, sociálně terapeutické dílny, osobní asistence a odlehčovací služby.

Terapie a aktivity se v rámci denního stacionáře snaží poskytovat bezplatně. I tak ale vzniká nutnost financovat terapeuta, který v zařízení aktivitu poskytuje.

Právě díky sponzorským darům od společnosti Calibra však mohou například canisterapeutku odměňovat přímo kvalitním krmivem pro canisterapeutického psa a využívat za to jednou týdně její služby pro klienty.

„Největší odměnou v práci canisterapeuta je pohled do rozzářených očí klienta.“

Ing. Vlasta Pekárková, canisterapeut

Aktuality