Pozitivní motivace při výchově psů

16.7.2015

 

 

Základní výcvik každého psa má smysl nejenom proto, že eliminuje nežádoucí projevy, ale i proto, že významně posiluje vztah mezi pánem a psem.

Jednou z nejvíce se rozvíjející metodou tréninku poslušnosti je metoda pozitivní motivace, díky které se pes učí přirozenou cestou. Tato metoda je převzatá od trenérů kytovců v oceanáriích, kdy klasickou metodu trest – odměna nebylo možné třeba na takovou kosatku využít :-).

Co je to tedy ta pozitivní motivace?

Pozitivní motivace je výcviková metoda, která předpokládá, že pes po splnění povelu dostane to, co chce. Zde dochází k přenosu hodnot – k motivaci, aby pes dělal to, co chcete vy. Motivátory může být pohlazení, hračka ale nejsilnějším motivátorem bývá pamlsek. Důležitá ve výcviku je i nálada psovoda. Musí z vás vyzařovat pozitivní emoce, protože pes dokáže špatnou náladu vycítit, může se do ní vcítit a tím hůře spolupracovat.

Při trénování poslušnosti metodou pozitivní motivace je důležitá vaše přesnost, rychlost, trpělivost a spousta pamlsků. Čím chutnější pamlsky budete mít, tím rychleji se váš pes novým povelům a kouskům naučí. Zkuste vsadit třeba na kvalitní masové pamlsky Calibra Joy.

Když odměna následuje jako přímý důsledek požadovaného chování (splnění povelu), jedná se o pozitivní posilování. Požadované chování, tedy zadaný povel, je zpevňován následující odměnou – pamlskem. Pamlsek se stává jedinou motivací pro chtěné chování vašeho psa.

Již výše zmíněná přesnost a rychlost ve vašich reakcích je velmi důležitá v odměňování psa pamlskem, protože odměna musí následovat bezprostředně po provedení žádoucího chování (povelu). Čím dříve po provedení cviku následuje odměna, tím dříve se pes povel naučí.

Výhodou pozitivního posilování je rychlost, koncentrace na psovoda a hlavně radost z provádění cvičení. Tímto výcvikem se silně prohlubuje a upevňuje vztah a důvěra mezi psem a psovodem.

Příklad v praxi – oční kontakt

Snažte se upoutat pozornost psa tak, aby se vám podíval do očí. Možností upoutání je spoustu – vlídně promluvte, zapískejte na píšťalku, zatleskejte nebo jen ukažte pamlsek. Jakmile upoutáte pozornost psa a ten se vám podívá do očí, hned následuje velká pochvala spolu s pamlskem. Po odměně se snažte navodit další podobnou situaci tak, aby se vám pes podíval znovu do očí. Po dalším navázání očního kontaktu následuje okamžitě pochvala s odměnou. Opakováním cviku docílíte toho, že se pes bude snažit navazovat oční kontakt sám od sebe.

Nejdůležitější je správné načasování odměny. Pokud psa odměníte až v okamžiku, kdy už není oční kontakt navázán, pak nemůže fungovat a kazíte si tím to, čeho jste dosud dosáhli.

„Když bude mít radost ze cvičení Váš pes, můžeme Vám zaručit, že o to větší radost bude mít i Vy.“

Aktuality