Podmínky členství

Klub poskytuje:
• Produkty Calibra za ceny Chovatelského klubu
• Poradenství v oblasti výživy
• Propagační materiály a neprodejné vzorky

Členem se může stát:
• Občan České republiky, který trvale žije na území ČR
• Občan, který je majitelem registrované chovatelské stanice

Členství vzniká:
• Na základě přijetí kompletně vyplněné žádosti o členství v klubu
• Následným odsouhlasením přijetí vedením klubu

Člen má povinnost:
• Využívat produkty Calibra nakoupené v rámci Chovatelského programu pouze pro své vlastní potřeby a neposkytovat produkty k dalšímu prodeji
• Neprodleně informovat klub o změnách v jakémkoli z údajů registračního formuláře

Klub má povinnost:
• Informovat členy o změnách v podmínkách členství

Členství zaniká:
• Na základě chovatelem podané žádosti o ukončení členství
• Na základě rozhodnutí vedení klubu o ukončení členství
• Chovatel, ani klub nejsou povinni uvádět důvody k ukončení členství