Onemocnění pohybového aparátu u psů

7.9.2016

 

Pane doktore, jaké jsou nejčastější onemocnění pohybového aparátu u psů a proč vznikají? Jakých plemen se onemocnění týká a jaké jsou typické obtíže?

Je důležité si uvědomit, že jako primární příčinu pohybových obtíží psů lze téměř vždy vysledovat onemocnění ještě nezralého skeletu. Zásadní vliv má dědičnost, následně zatížení, přiměřený pohyb a samozřejmě výživa ve štěněčím a pubertálním věku.

Pro velká a střední plemena psů jsou typické dysplazie kyčelních a loketních kloubů a dále problematika předního zkříženého vazu v koleni. Pro malá a trpasličí plemena je nejčastější diagnózou luxace čéšky. Toto zpočátku nenápadné kulhání a poskakování po třech končetinách vede následně k trvalé luxaci čéšky, prasknutí předního zkříženého vazu a deformaci celé pánevní končetiny. Následkem všech zmíněných postižení je nakonec vždy určitý stupeň osteoartrózy – tedy nevratných degenerativních změn.

První obtíže se u pejska projeví kulháním. To je zpočátku výraznější v zátěži a po odpočinku ustoupí. S postupujícím rozvojem artrózy se však příznaky zvýrazňují i po odpočinku.

Proč tyto obtíže vznikají a jak je možné jim předcházet?

Jak již bylo řečeno, zásadní vliv má genetika. Bohužel dědičnost je většinou polygenní (tedy způsobená několika geny) a tedy komplikovaná. Také výběr chovných jedinců do chovu prováděný jen na základě rentgenologického obrazu kloubů nepostihuje všechny jedince přenášející genetickou informaci a nevede tak k úplnému vymizení onemocnění v chovu. Například u dysplazie kyčelních kloubů je pro rozvoj a míru postižení nejdůležitější výživa a zátěž během prvních šedesáti dnů života. To je období, které z pohledu budoucího majitele můžeme ovlivnit jen pečlivým výběrem zodpovědného chovatele.

V pubertálním období má velký význam výživa. U velkých a obřích plemen je v případě špatně vybalancované výživy obrovské riziko narušení přeměny rostoucí chrupavky v definitivní kost. Postižení kloubní chrupavky se nazývá Osteochondroza. Zjednodušeně lze toto onemocnění přirovnat k puchýři na kloubní ploše. Velké bolesti a kulhání se projeví již do jednoho roku. Včasná diagnóza a artroskopické ošetření může zamezit nebo výrazně zpomalit rozvoj následné artrózy. Nejkomplikovanější situace bývá v loketním kloubu. Pojem dysplazie lokte zahrnuje celou řadu postižení.

Jaké jsou příznaky obtíží a co dělat v případě, že se objeví?

Nejčastějším příznakem obtíží je kulhání. Pokud se již kulhání u mladých psů objeví, je důležité včasné vyšetření a odhalení primární příčiny. Bez kvalitního rentgenogramu nelze rozpoznat počínající změny růstových zón nebo přítomnost více patologií najednou. Jako lékaři vždy hodnotíme tři faktory. Nejdříve závažnost a všechny aspekty konkrétního postižení pohybového aparátu, dále temperament a hmotnost pacienta a v neposlední řadě schopnost majitele se svým pejskem a s námi spolupracovat a plnit naše doporučení. Teprve kombinace rentgenových nálezů, důkladné palpace končetiny (vyšetření hmatem) a zvážení těchto tří faktorů umožňuje výběr nejvhodnější terapie nebo chirurgické techniky.

Jaké jsou další poznatky z Vaší veterinární praxe?

Osobně se ve své praxi v poslední době setkávám mnohem častěji než dříve s postižením růstových chrupavek na končetinách. Jde o tzv. retenci růstové chrupavky a následkem je asymetrie růstu a vytáčení končetin. Společným jmenovatelem bývá krmení BARF, které je z mého pohledu pro rostoucí psy nevhodné, i když dnes už je možné kvalitu tohoto typu stravy kontrolovat z odběrů krve na tzv. BARF profil a tak včas korigovat průběžně zdravotní stav.

Máte pro majitele psů ještě nějakou radu na závěr?

Rád bych ještě jednou zdůraznil, že prevence je vždy lepší než léčba. Tu z hlediska postižení pohybového aparátu ovlivňujeme nenápadně a každodenně právě výživou. Obezita nebo nevěnování pozornosti prvním příznakům kulhání mohou mít i trvalé následky. Je tady třeba také říci, že v mnoha případech je možné zvolením správné veterinární diety, výživových doplňků a cvičením zabránit operaci nebo následně po chirurgii urychlit rekonvalescenci. Krmiva s vysokým podílem nenasycených mastných kyselin také výrazně zpomalují rozvoj artrózy.

Moc děkuji panu doktorovi MVDr. Tomáši Weidenhőferovi za poskytnutý rozhovor a spolupráci.

Aktuality