Spolek Arnicanis pomáhat duším

24.1.2020

 

Rádi bychom vám touto cestou představili Spolek Arnicanis pomáhat duším, se kterým jsme začátkem letošního roku navázali spolupráci. 

Cílem Spolku Arnicanis pomáhat duším je obecně prospěšná činnost v podobě provádění canisterapie v zařízeních sociálních služeb, nemocničních provozech, školských zařízeních, a hospicích jako jedné z metod podpory psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií a typů canisterapie.

Naším cílem je podpořit snažení úžasného člověka, který se srdcem na dlani  (a svojí spřízněnou psí duší Aničkou), pomáhá všude tam, kde je potřeba láska, porozumění a soucit. Tímto člověkem je zakladatelka Spolku Arnicanis pomáhat duším paní Hašová, která nám o své práci a poslání poví více svými slovy:

„Canisterapií jsme se začali zabývat před šesti lety. Začalo to nevinně – šli jsme se jen „podívat“ do školky, protože jsme měli pocit, že by se tomu Arnika (Anči) mohla hodit svojí mírumilovnou povahou. Vše nakonec definitivně odstartovala naše návštěva na oddělení následné péče v nemocnici Valašské Meziříčí. Senioři a nemocní v sobě mají takový kus klidu a smíření, že to je v dnešní uspěchané době vzácnost. Nedílnou součástí toho všeho je nesmírná vděčnost, kterou u nich vnímáme. A tak se aktuálně naše činnost střídá v nemocnici a v hospici.

Ale ani dětí jsme se úplně nevzdali – program SPOLEČNĚ-BEZPEČNĚ se rozběhl v roce 2014. Od té doby jsme navštívili nespočet tříd na základních školách, kde se mezi dětmi snažíme interaktivní cestou o osvětu, jak se správně chovat ke psům. Nevím jestli je to dnešní přetechnizovanou dobou, nebo nedostatkem času ze strany rodičů, ale mnoho dětí bohužel považuje psa za hračku. A tak dochází k nechtěným úrazům, pes díky tomu dostává „Černého Petra“ a přitom se chová jen přirozeně. Někdy mi až zůstává rozum stát, co vše děti napadne. A pak cítím takovou tu velkou/malou výhru, když potkám „svého žáčka“ a on si pamatuje alespoň to, že se před psem neutíká (že jej pes potom přirozeně začne honit), nebo že jej nesmí objímat (protože to není žádný plyšák). Podtrženo sečteno „máme na svědomí“ více než 1000 dětí, které mají základy správného chování vůči našim čtyřnohým společníkům a dokážou se vyvarovat nebezpečných situací. 

A tak se s každým dítkem, s každým nemocným člověkem posouváme dál a dál. Zažíváme příběhy veselé i méně radostné. Máme okolo sebe spoustu dobrých duší, které pracují s námi a také ty, které pomáhají nám… jedním z nich je i Calibra. Náš Spolek je neziskový a nevyvíjí žádnou vedlejší výdělečnou činnost, proto jsme rádi za každou podporu a pomoc.“

Blanka Hašová, Spolek Arnicanis pomáhat duším

Psi pomáhají lidem, kteří nemohou prožít život naplno, ale i těm jenž toho prožili příliš mnoho – Arnicanis pomáhat duším … 

Více se o Spolku Arnicanis pomáhat duším dozvíte na jejich Facebookuwebových stránkách, celkem pravidelně se také objevuje na obrazovce České televize, novinách, nebo v regionální televizi.