KOMPLETNÍ PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE „Vzorky zdarma“

 

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh propagační akce „Vzorky zdarma“ (dále také jako „akce“) určené návštěvníkům webu mojecalibra.cz.

1. POŘADATEL AKCE

Pořadatelem akce je společnost NOVIKO s.r.o., Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 28433092, zapsána v obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61588, (dále jen provozovatel).

2. ORGANIZÁTOR AKCE

Organizátorem akce je společnost NOVIKO s.r.o., Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 28433092, zapsána v obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61588, (dále jen provozovatel).

3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ AKCE

Akce probíhá na území České republiky. Zahájení je stanoveno pořadatelem, akce trvá do vyprodání zásob.

4. ÚČAST

Akce se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let.

Každý účastník má právo zapojit se do akce pouze jednou.

Akce jsou oprávněny se účastnit osoby, které jsou majitelem psa či kočky a splní pravidla pro registraci do propagační akce. Podmínkou je řádné vyplnění všech požadovaných kontaktních údajů.

5. PODMÍNKY PRŮBĚHU AKCE

Podmínkou k zúčastnění se akce je řádné vyplnění celého webového formuláře na stránkách www.mojecalibra.cz. Účastník akce si může vybrat 2 vzorky krmiva Calibra Superpremium dle své vlastní volby, které mu budou doručeny. Pořadatel akce bere kompletní náklady s akcí (cena vzorků, poštovné aj.) na sebe.

6. PŘEDÁNÍ VZORKŮ

Vzorky budou odeslány na uvedenou smluvenou adresu, a to nejpozději do 10 pracovních dní od obdržení registrace. Doprava balíčku bude zprostředkována firmou Česká pošta, s.p. ve formě standardní (nikoli doporučené, nebo jinak monitorované) zásilky. Pořadatel akce neručí za řádné doručení zásilky.

7. OBECNÁ USTANOVENÍ, DALŠÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Provozovatel akce si vyhrazuje právo akci kdykoliv zkrátit, prodloužit, zrušit nebo změnit její pravidla, a to bez udání důvodů.

Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se akce. Nárok na vzorky nelze převést na jinou osobu.

Změny akce jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek akce. Veškeré stížnosti a případné spory spojené s akcí posuzuje a s konečnou platností řeší provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit z akce účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání vzorků.

Zapojení se do akce je dobrovolné.

 

8. OSOBNÍ ÚDAJE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje uvedené v registračním formuláři jsou shromažďovány a zpracovávány provozovatelem za účelem Vašeho oslovování při provádění reklamní akce. Sumarizované osobní údaje z tohoto formuláře mohou být použity provozovatelem také pro statistické a analytické účely o pořádání akce.

Vyplněním svého e-mailu nebo telefonního čísla ve formuláři budete také souhlasit s tím, že budou Vaše osobní údaje zpracovány pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Každý z Vás je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a zaslat provozovateli informaci o tom, že si nepřejete, aby Vám byly obchodní nabídky provozovatelem nadále zasílány. Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů jsou provozovatelem vždy zachována, informujte se případně blíže na .

Obecné zásady ochrany osobních údajů naleznete zde

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku je udělen na dobu 6 let.

9. ZVEŘEJNĚNÍ PRAVIDEL

Pravidla akce budou zveřejněni na webových stránkách www.mojecalibra.cz.