Berete na vědomí, že na základě vyplnění kontaktního formuláře budou správcem, tj. společností NOVIKO s.r.o., IČ: 28433092, se sídlem Palackého třída 163, 612 00 Brno, zpracovávány Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, tel. číslo, e-mail, internetové identifikátory (IP adresa) (dále jen „osobní údaje“). Kontakt správce: . Pokud vyplníte formulář souhlasíte s tím, že osobní údaje může správce zpracovávat za účelem zasílání newsletteru (novinek), dále aby Vám zasílal obchodní sdělení ve formě nabídek produktů a služeb, vč. zasílání reklamy a dále k vnitřní analýze obchodní činnosti správce.

Váš souhlas může být kdykoli odvolán, a to bez vlivu na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, které jsou nepřesné či neaktuální, právo na vymazání osobních údajů a právo být zapomenut; právo na omezení zpracování, což zejména znamená zúžení rozsahu zpracování osobních údajů, dále právo na přenositelnosti osobních údajů, což zejména znamená předání osobních údajů jinému správci. Máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů za situace, kdy chcete ukončit přímý marketing vůči Vám. Máte právo požadovat vysvětlení a podat stížnost u dozorového úřadu. Veškeré podrobné zásady ochrany osobních údajů správce jsou zveřejněny na internetových stránkách správce. Pokud udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, udělujete svůj souhlas na dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu, příp. na dobu, po kterou je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s oprávněnými zájmy správce nebo v důsledku plnění zákonných povinností; po ukončení smluvního vztahu se správcem budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, pokud se k jejich zachování nebudou vztahovat požadavky podle platných právních předpisů nebo oprávněné zájmy správce.