Cantes Opavsko, canisterapie terapie s pejsky jako sociální rehabilitace

22.11.2018

 

Co je to vlastně canisterapie?

  Pochází ze 2 slov: canis (pes) a terapie, což vlastně znamená „psí terapie.“

Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.), ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.). Formou terapie – po stanovení si cíle s klientem – lze úzce spolupracovat s logopedem, fyzioterapeutem, pedagogem, psychologem, ergoterapeutem, gerontologem, psychoterapeutem, zdravotním personálem atd. Canisterapii lze úspěšně zařadit do kruhu sociální rehabilitace.  Naši pejskové dochází pravidelně k našim klientům, kterým zlepšují svou přítomností náladu, v postelích či na klíně je prohřívají a vůbec vnášejí trošku optimismu do jejich vesměs osamělého života. Klienti si je hladí, komunikují s nimi a dávají jim piškoty. Canisterapie má rovněž pozitivní vliv na zlepšení jejich nálady a sebevědomí.
Zde je menší ukázka pejsků, kteří svou maličkostí aspoň na chvíli dokáží potěšit osamocenou a nemocnou duši babičky či dědečka: 

 „Pro hodně klientů v domovech důchodců je canisterapeutický tým jedinou pravidelnou návštěvou zvenčí. Jsme pro ně návštěvou, která po nich nic nechce, naopak jim prostřednictvím pejsků dává porozumění, lásku, kterou potřebují,  částečně jim pomáhá zlepšit jejich fyzické i psychické neduhy.“

Více o tomto spolku najdete zde: http://www.cantesopavsko.cz/